חולצות

IMG_E0477[1]
צפיה מהירה

לבן

14.5, 15, 15.5, 16.5, 17, 19, 19.5, 14, 16, 18

IMG_0479[1]
צפיה מהירה

לבן

13, 13.5, 14.5, 15, 15.5, 16.5, 17, 18.5, 14, 16, 18

IMG_E0478[1]
צפיה מהירה

לבן

14.5, 15, 15.5, 16.5, 17, 14, 16, 18